Jednostki Chorobowe

Rak Płuca

Rak płuc jest główną przyczyną zgonów związanych z nowotworami, oraz odpowiada za ponad jedną czwartą wszystkich zgonów tym spowodowanych w Stanach Zjednoczonych (ACS 2013a). Stanowi to około 13-14 % wszystkich rozpoznań raka, co czyni go drugim najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet (nie licząc nowotworów skóry) (ACS 2013a; ACS 2014a). Jednk aż do XX wieku, rak płuc był stosunkowo rzadką chorobą. Zmieniło się to wraz z rozpowszechnieniem się palenia papierosów na szeroką skalę, co obecnie stanowi główną przyczynę raka płuc (Proctor 2001; ADAM 2013a; Hill 2003; OSH 2006).

Istnieją dwa główne rodzaje nowotworu płuc: niedrobnokomórkowy (NDRP) oraz drobnokomórkowy (DRP).

Większość chorych na raka płuc ma typ niedrobnokomórkowy, który zazwyczaj rośnie i rozprzestrzenia się wolniej, i ma lepszy 5-letni ogólny wskaźnik przeżycia w porównaniu z nowotworem drobnokomórkowym (NCI 2013a; NCI 2013c, Adam 2013a; ACS 2013a).

Początkowe leczenie raka płuc jest takie samo, jak dla większości guzów litych: zabieg chirurgiczny, chemioterapia i radioterapia. Ich zastosowanie i skuteczność zależy stadium nowotworu w momencie zdiagnozowania, podtypu, oraz cech genetycznych (A.D.A.M. 2013a; Hofmann 2006; Ellis 2012).

Mimo, że 1-roczny okres przeżycia przy raku płuc poprawił się w ostatnich 3 dekadach, dzięki lepszym technikom chirurgicznym i ulepszonym sposobom leczenia, wskaźnik przeżycia 5-letniego dla wszystkich faz choroby, jest nadal stosunkowo niski, wynosi tylko około 16%. Pacjenci, u których zdiagnozowano nowotwór we wczesnej fazie, zanim się on rozprzestrzenił, wykazują        5-letnią przeżywalność wynoszącą 52%; jednak tylko 15% nowotworów płuc jest diagnozowanych na takim etapie. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik przeżycia 5-letniego przy drobnokomórkowym raku płuc (6%) jest niższy niż w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuc (18%) (ACS 2013a; Dela Cruz 2011, 2014c American Lung Association; Youlden 2008; NCI 2014d).

Podejmuje się wiele działań mających na celu poprawę wyników u chorych na raka płuc. Rekomendacje rutynowych badań przesiewowych obecnych i byłych palaczy, nacisk na spersonalizowane leczenie genomowe z terapiami celowanymi, oraz rozwój wysoce wyspecjalizowanych leków ukierunkowanych na niszczenie złośliwej tkanki, oszczędzając przy tym zdrowe komórki, reprezentują kluczowe sposoby na walkę z rakiem płuc (Schabath 2014; Moyer 2013; Ma 2013; Clinical Lung Cancer Genome Project 2013; Heuvers, Hegmans 2012; Heuvers, Aerts 2012; Wouters 1999; Nascimento 2014).

W tym protokole, dowiesz się o podstawach powstawania raka płuc oraz sposobach leczenia tej choroby, nowatorskich i dopiero powstających strategiach, takich jak szczepionki na raka, jak również naukowo badanych integracyjnych interwencji, które mogą dotyczyć niektórych podstawowych mechanizmów kierujących nowotworem płuc.


Poprzednia 1/11 Następna »

Powiązane artykuły

Witaminy

Powiązane produkty